Výzkumný ústav komunikace v umění, o.p.s.

Gorkého 93/51, 602 00 Brno
IČ: 269 63 167

Ředitelka: Iveta K. Pavlovičová, Ph.D.
tel: 515 297 165
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.