VÚKU připravuje ve spolupráci s legendou surrealismu Lubo Kristkem nový film nazvaný  http://hotel-oganes.ru/conversion/kuritelniy-shalfey.html Ab ovo. Exteriéry i interiéry Zámečku Lubo v Podhradí nad Dyjí již ožívají jeho typickými snovými scénami. Film propojí Mistrovo výtvarné i happeningové dílo, objeví se jak archivní záznamy, tak žhavě aktuální, až po zrod Kosmických dvojčat. Tato vize, tentokrát ve zpracování Lubo Kristka, překonává všechny legendy o vzniku světa. Premiéra se chystá k umělcovým pětasedmdesátinám.