Lubo Kristek přebírá ocenění z rukou starosty Martina MalečkaSochař, malíř a performer Lubo Kristek byl poctěn oceněním Osobnost MČ Brno-sever za rok 2018 v oblasti kultury. Cenu udělila městská část, v níž se nachází Kristkův dům – monumentální obytná asambláž, ve kterou umělec po desítkách let toulek světem (Německo, USA, Španělsko, ...) v letech 2015–2017 přetvořil dům na ulici Tišnovská, kde prožil dětství.

Asambláže jsou oblíbeným výrazovým prostředkem Lubo Kristka již od počátků jeho tvorby. Části asambláží, které mají často zajímavou osobní historii, získávají v novém díle další identitu. Kristkovy asambláže jsou mnohdy kritické a poukazují na závislosti či chybné směřování společnosti. Dílo Vize – spalování Krista, které vytvořil již v letech 1964–1965, ještě před jeho emigrací do Německa, reflektuje roztékání víry v jeho tehdejší domovině. Kristkova Odhlučněná estetika luxusna z roku 1976 je pastí vytvořenou z mnoha malých pastiček. Návnadou je luxusní květina, která je sice drahá, ale nedýchá životem. Rámec asambláže je odhlučněný. Z pasti není úniku. V 80. letech Kristek tvořil i z průmyslového šrotu. Na italském pobřeží vytvořil v roce 1983 z toho, co vyplavilo moře asambláž Kristův ostnatý drát. Další z jeho kritických asambláží je interaktivní dílo Requiem za mobilní telefony, které vznikalo v letech 2007–2010 přímo v happeninzích v Česku, Rakousku, Německu a Polsku. Lubo Kristek tak obrátil pozornost na nebezpečí závislosti na moderních technologiích. Kristkův dům poukazuje na relativitu času i sisyfovského údělu a na nutnost obnovy vztahu mezi člověkem a přírodou.

Kristkův dům byl v roce 2018 uveden happeningem Sisyfiade aneb Balvan v čase.
Happeningy jsou pro Kristka typické již od 70. let 20. století, kdy v německém Landsbergu založil tradici tzv. Kristkových nočních vernisáží. Od té doby mohli jeho happeningy zhlédnout diváci například v Německu, Rakousku, Turecku, Belgii, Polsku, ČR, Slovensku a v dalších zemích.

Za přínos v oblasti kultury byl Lubo Kristek oceněn městskou částí Brno-sever, která mu při předávání věnovala raritní kovový klarinet. Umělec uvedl, že dar zapracuje do schodištní asambláže Hudební sursum právě v Kristkově domě a ihned se zrodila myšlenka uspořádat den, kdy si veřejnost bude moci asambláž prohlédnout.

V časopisu Severník městské části vyšel na str. 6 portrét oceněného Lubo Kristka:

Severník 11/2019