Posláním obecně prospěšné společnosti Výzkumný ústav komunikace v umění, je využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti pro obecný prospěch. Společnost poskytuje v souladu se zakládací listinou vždy alespoň jednu z následujících obecně prospěšných služeb:
  • Aplikovaný terénní výzkum komunikace v umění (především s důrazem na snahy o překlenutí mezilidských bariér a rozpouštění chybných stereotypů v myšlení)
  • Pořádání seminářů, kulturních a vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti komunikace v umění a kultury Neslyšících
  • Sbírání, dokumentace a archivace umění
  • Realizace projektů na vznik a umístění uměleckých děl do veřejného prostoru (s důrazem na projekty v příhraničí)
  • Výzkum a zviditelnění kulturní a jazykové menšiny Neslyšících
  • Výzkum a zviditelnění doposud málo popsaných směrů a osobností v umění
  • Nezisková publikační činnost